Boendeparkering

Ansökan om boendeparkeringstillstånd

Prövning av rätt till boendeparkering görs av Boendeparkering, Uppsala kommun på särskild blankett/formulär "Ansökan om boendeparkering". Särskilt tillstånd (blå tillståndsdekal) skickas till kunden av Boendeparkering efter prövning och skall uppvisas i bilens framruta för att få boendeparkera.

Ansökan om boendeparkeringtillstånd

Ansökan om förskottsbetalning boendeparkering

Det finns två alternativ att förskottsbetala boendeparkering under förutsättning att du har rätt till boendeparkering, som du ansöker om hos kommunen. Den blå tillståndsdekalen.

Ev. återbetalning av förskottsbetalad boendeparkering, sker endast om 4 månader eller mer återstår av perioden.

Alternativ 1
Via din mobiltelefon, genom att ladda ner någon av nedanstående appar. Du behöver då inte ha ett gult kort liggandes i vindrutan.
Du kan t ex påbörja din förskottsbetalning från dagsdatum och betala för 3 månader fram. När du väljer att skicka in en ansökan (enligt alternativ 2) och får ett gult kort, gäller alltid hela kalendermånader.

Det går dock inte att välja att förskottsbetala med startdatum längre fram i veckan/månaden utan det är alltid dagsdatum som är startdatum. Du som parkeringskund väljer också vilken leverantör som passar dig bäst, vissa leverantörer tar ut avgifter medan andra är kostnadsneutrala. För mer information kring avgifterna, vänligen klicka på nedan leverantörs loggor och läs mer på deras hemsidor. Om du har valt någon av nedan leverantörer och har frågor kring betalningen, vänligen kontakta leverantören för hjälp.

  EasyPark finns till Android, Windows Phone och iPhone

För boendeparkering i Uppsala, oavsett område, anges områdeskod 18999. Därefter tillfrågas du om hur lång period du vill betala för; ett dygn eller tre månader.
Betalningssätt: Kortbetalning eller faktura

  Parkster finns till Android, Windows Phone och iPhone

För boendeparkering i Uppsala väljs zonkod 18999 i appen. Om man föredrar sms skickar man texten ”Dygn 8560 regnr persnr” till 0707-13 14 15. Exempelvis ”Dygn 8560 ABC123 7106061325”.
Betalningssätt: Kortbetalning eller faktura

Alternativ 2
Via pappersfaktura från Uppsala Parkerings AB. Då sänder du in ett signerat avtal med ansökan om förskottsbetalning till kommunen som gör prövningen. Du erhåller efter detta ett gult kort som du placerar i vindrutan med den betalningsintervall du valt i din ansökan. För närvarande finns endast 3 månaders alternativ att välja och valet gäller hela kalendermånader. 
Efter avslutad betalningsintervall måste en ny ansökan göras.

Ansökningsblankett från 1:a maj
Ansökan om förskottsbetalning boendeparkering

För mer information om vilka områden som har boendeparkering, se Uppsala kommuns hemsida nedan.

Information boendeparkering

3 maj 2016